Teren skażony chemicznie

NA 001

Teren skażony biologicznie

NA 002

Obszar szczególnie niebezpieczny

NA 003

Zerwana linia wysokiego napięcia

NA 004

Substancja radioaktywna-promieniowanie jonizujące

NA 005

Uwaga! Spadające odłamki skał

NA 020

Uwaga! Teren zagrożony lawinami

NA 021

Wstęp wzbroniony. Obszar niebezpieczny

NA 040

Woda niezdatna do picia

NA 041

Woda niezdatna do higieny osobistej

NA 042

Zakaz przejazdu. Powalone drzewa

NA 060

Objazd (w prawo)

NA 080

Objazd (w lewo)

NA 081

Zachowaj spokój

NA 082

Droga ewakuacji

NA 100

Punkt zbiórki

NA 101

Pomoc lekarska

NA 102

Woda zdatna do higieny osobistej

NA 103

Woda zdatna do picia

NA 104

Punkt ewidencyjno-informatyczny

NA 105

Transport powietrzny

NA 106

Sztab akcji

NA 107

Punkt pobierania piasku

NA 108

Magazyn akcji

NA 109

Magazyn worków

NA 110

Punkt załadowczy

NA 150

Punkt załadowczy zwierząt

NA 151

Punkt opatrunkowy

NA 152

Punkt szczepień

NA 153

Wolontariusz

NA 154

Zezwolenie wjazdu

NA 155

Pomoc psychologiczna

NA 156

Magazyn żywności

NA 157

Zasilanie elektryczne wyłączone

NA 158

Posterunek policji przeniesiony do

NA 159

Żywność, odzież, środki higieny przybędą w dn. ...  o godz.

NA 160

W dniu  o godz. ... spodziewane przekroczenie poziomu alarmowego o ..... cm

NA 161

Zachowaj spokój, obowiązuje kolejność ewakuacji

NA 162

Zamów własny wzór

NA 999a

Zamów własny wzór

NA 999b

Zamów własny wzór

NA 999c

Zamów własny wzór

NA 999d

Indeks Opis znaku Formaty
BHDG--
NA 001 Teren skażony chemicznie
fpn pn *
NA 002 Teren skażony biologicznie
fpn pn *
NA 003 Obszar szczególnie niebezpieczny
fpn pn *
NA 004 Zerwana linia wysokiego napięcia
fpn pn *
NA 005 Substancja radioaktywna-promieniowanie jonizujące
fpn pn *
NA 020 Uwaga! Spadające odłamki skał
fpn pn *
NA 021 Uwaga! Teren zagrożony lawinami
fpn pn *
NA 040 Wstęp wzbroniony. Obszar niebezpieczny
fpn pn *
NA 041 Woda niezdatna do picia
fpn pn *
NA 042 Woda niezdatna do higieny osobistej
fpn pn *
Indeks Opis znaku Formaty
BHDG--
NA 060 Zakaz przejazdu. Powalone drzewa
fpn pn *
NA 080 Objazd (w prawo)
fpn pn *
NA 081 Objazd (w lewo)
fpn pn *
NA 082 Zachowaj spokój
fpn pn *
NA 100 Droga ewakuacji
fpn pn *
NA 101 Punkt zbiórki
fpn pn *
NA 102 Pomoc lekarska
fpn pn *
NA 103 Woda zdatna do higieny osobistej
fpn pn *
NA 104 Woda zdatna do picia
fpn pn *
NA 105 Punkt ewidencyjno-informatyczny
fpn pn *
Indeks Opis znaku Formaty
BHDG--
NA 106 Transport powietrzny
fpn pn *
NA 107 Sztab akcji
fpn pn *
NA 108 Punkt pobierania piasku
fpn pn *
NA 109 Magazyn akcji
fpn pn *
NA 110 Magazyn worków
fpn pn *
NA 150 Punkt załadowczy
fpn pn *
NA 151 Punkt załadowczy zwierząt
fpn pn *
NA 152 Punkt opatrunkowy
fpn pn *
NA 153 Punkt szczepień
fpn pn *
NA 154 Wolontariusz
fpn pn *
Indeks Opis znaku Formaty
BHDG--
NA 155 Zezwolenie wjazdu
fpn pn *
NA 156 Pomoc psychologiczna
fpn pn *
NA 157 Magazyn żywności
fpn pn *
NA 158 Zasilanie elektryczne wyłączone
fpn pn *
NA 159 Posterunek policji przeniesiony do
fpn pn *
NA 160 Żywność, odzież, środki higieny przybędą w dn. ... o godz.
fpn pn *
NA 161 W dniu o godz. ... spodziewane przekroczenie poziomu alarmowego o ..... cm
fpn pn *
NA 162 Zachowaj spokój, obowiązuje kolejność ewakuacji
fpn pn *
NA 999a Zamów własny wzór
- - *
NA 999b Zamów własny wzór
- - *
Indeks Opis znaku Formaty
BHDG--
NA 999c Zamów własny wzór
- - *
NA 999d Zamów własny wzór
- - *